Advokat til rådgivning angående dødsboer

​Når du mister en af dine nærmeste, melder der sig midt i sorgen en lang række spørgsmål vedrørende den praktiske håndtering af afdødes ejendele – det såkaldte dødsbo.

Virtus Advokater tilbyder i den forbindelse rådgivning vedrørende privat skifte af dødsboer samt håndtering og opgørelse af boer.

Skifteretten i den retskreds, hvor afdøde boede, indkalder i umiddelbar forlængelse af dødsfaldet til et møde, hvor den fremadrettede behandling af dødsboer fastlægges, herunder hvem der er de relevante arvinger.

Inden mødet i Skifteretten, er det en god idé, hvis du kontakter Virtus Advokater, så vi kan rådgive dig om det videre forløb, og vi sammen kan drøfte, hvordan dødsboet behandles mest hensigtsmæssigt. Virtus Advokater kan også møde på dine vegne i skifteretten.

Efter mødet i Skifteretten vil der være en række opgaver vedrørende håndteringen af dødsboet, som Virtus Advokater med sin store erfaring på området vil kunne føre dig sikkert igennem. Vi vil sørge for, at dødsboets aktiver realiseres bedst muligt, ligesom vi forestår den løbende korrespondance med Skifteretten inden for de rammer, som hver enkelt bobehandlingsform opstiller.

Ved at lade Virtus Advokater bistå dig i forbindelse med håndteringen af dødsbobehandlingen, sikres du, at dødsboet bliver afviklet i sikre rammer, og at der er fokus på at få afsluttet dødsboet hurtigst og bedst muligt.