Familie-/arveret & skilsmisserådgivning

Familie-/arveret

Når I bliver gift, får børn, køber bolig eller der sker andre store omvæltninger i livet, ændrer jeres gensidige forpligtelser sig. Det er derfor relevant at få set på, hvordan I sikrer hinanden bedst muligt i disse situationer.

Kontakt os for en uforpligtende samtale eller book et møde for at høre mere om fordelene ved at oprette testamente, ægtepagt, samejeoverenskomster mv., således at vi sammen kan identificere netop jeres behov. Vi er herefter behjælpelige med at få udarbejdet det nødvendige grundlag, der sikrer jer og jeres børn bedst muligt i tilfælde af at det uforudsete måtte opstå.

Skilsmisserådgivning

Måtte du stå overfor en separation/skilsmisse og er i tvivl om dine rettigheder, eller du ikke kan blive enig med din partner om fordeling af forældremyndighed, samvær, økonomi mv., kan Virtus Advokater hjælpe.

Vi kan give dig et overblik over dine rettighederne og forpligtelser i forbindelse med skilsmissen, således at du har et bedre fundament til at finde en fornuftig løsning med din tidligere partner.

Virtus Advokater hjælper i den forbindelse med at lave boopgørelsen, samt øvrige aftaler omkring forældremyndighed, samvær mv.

Hvis I ikke kan blive enige om vilkårene for jeres skilsmisse, kan Virtus Advokater bistå dig i forbindelse med forhandlingerne eller føre dig sikkert gennem et forløb ved Statsforvaltning og domstolene.

Er din personlige indkomst for indkomståret 2013 under kr. 304.000 (+ kr. 53.000 for hvert hjemmeboende barn under 18 år) kan du i 2015 få fri proces til en eventuel retssag om skilsmisse samt sag om hvem der skal have forældremyndigheden eller bopælen over fælles børn, der måtte blive nødvendig såfremt I ikke kan blive enige. Hvis der på samme måde ikke kan findes en løsning vedrørende delingen af jeres økonomi (fællesboet), kan der tillige opnås fri proces efter de samme indtægtsgrænser til et skifte gennem skifteretten.