Strafferet

Hvis du er på kant med loven, har du ofte behov for og krav på, at en advokat er til stede, der kan forsvare dig bedst muligt i forhold til de forhold, du er sigtet eller tiltalt for.
Du kan frit vælge en advokat, og du har altid mulighed for at skifte advokat, hvis du ikke er tilfreds med den, du er blevet tildelt.

Inden der indledes drøftelser med politiet eller afgives forklaring for retten, bør du sørge for at være bistået af en forsvarsadvokat, således at du og din forsvarsadvokat i fællesskab kan fastlægge, i hvilket omfang du bør udtale dig.

Hvis du har været udsat for vold, voldtægt eller andre overgreb, er det desuden muligt at få en bistandsadvokat. En bistandsadvokat skal bistå personer, som er blevet forurettet ved alvorligere sædelighedsforbrydelser og voldsforbrydelser. Bistandsadvokaten vil bistå dig under hele behandlingen af straffesagen.

Bistandsadvokaten har blandt andet til opgave at hjælpe ofret med at gøre et eventuelt erstatningskrav gældende.

Virtus Advokater bistår sigtede eller tiltalte i strafferetssager af enhver art, ligesom vi som bistandsadvokater tilbyder at varetage forurettedes interesser under straffesagen, herunder i forhold til at sikre forurettede den erstatning,
man er berettiget til.​