​Abonnementer

Virtus Advokater tilbyder en abonnementsløsning til vores klienter inden for Ansættelsesretten og Fitnessbranchen. Abonnementerne betales altid forud og løber i 6 måneder. Abonnementet kan efter 5 måneder opsiges med 1 månedsvarsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned.

Ansættelse

Vil du have en livline, som du altid kan ringe til og få rådgivning om ansættelsesretlige forhold, eller vil du have en gennemgang af din eksisterende standardansættelseskontrakt, personalehåndbog eller lignende og samtidig have et loft på dine omkostninger hertil, så er Ansættelses Abonnementet løsningen.

Abonnementet koster kr. 5.000 ex. moms for en abonnements periode på 6 måneder og omfatter:

 • Fri telefonisk rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold, herunder ansættelse, afskedigelse, ferie, barsel mv.
 • Gennemgang af eksisterende ansættelseskontrakter
 • Gennemgang af personalehåndbog
 • Udarbejdelse af én ansættelseskontrakt pr. abonnementsperiode
 • Udarbejdelse af advarsler og opsigelser

Listen er udtømmende og såfremt der skal udarbejdes dokumenter eller ydes rådgivning herudover vil der blive opkrævet et ekstra salær, der aftales forud for arbejdets udførelse.

OBS. Abonnementet gælder alene for virksomheder med 25 medarbejdere eller mindre. For virksomheden med mere end 25 medarbejdere gives der er et konkret tilbud ved henvendelse på info@virtuslaw.dk.​

Fitness

Virtus Advokater tilbyder et særligt abonnement målrettet fitnessbranchen og de juridiske problemstillinger, der kan opstå her.

Abonnementet koster kr. 10.000 ex. moms for en abonnementsperiode på 6 måneder og omfatter:

Fri telefonisk rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold, herunder ansættelse, afskedigelse, ferie, barsel mv.

 • Gennemgang af eksisterende ansættelseskontrakter
 • Gennemgang af personalehåndbog
 • Udarbejdelse af én ansættelseskontrakt pr. abonnementsperiode
 • Udarbejdelse af advarsler og opsigelser
 • Fri telefonisk rådgivning omkring lejeretlige forhold
 • Gennemgang af lejekontrakt
 • Fri telefonisk rådgivning omkring køb af udstyr, IT mv.
 • Fri telefonisk selskabsretlig rådgivning
 • Fri telefonisk rådgivning vedr. musikrettigheder.
 • Udarbejdelse af referat for ordinær generalforsamling
 • Fri telefonisk rådgivning omkring abonnementsbetingelser

Listen er udtømmende, og såfremt der skal udarbejdes dokumenter eller ydes rådgivning herudover, vil der blive opkrævet et ekstra salær, der aftales forud for arbejdets udførelse.