Proces & retssager

Virtus Advokater beskæftiger sig med alle typer af tvistigheder ved domstolene, voldgift, og nævn, herunder:

  • Civile retssager
  • Straffesager
  • Voldgiftssager (bygge og anlæg)
  • Faglig voldgift
  • Sager ved nævn og råd af enhver art, heraf navnlig Huslejenævnet

Virtus Advokater har med succes ført et stort antal sager ved byretter, landsretter og voldgiftsretter samt bistået klienterne med behandling af sager ved diverse nævn og råd.

Grundet vores store erfaring er du hos Virtus Advokater sikker på tidligt i forløbet at kunne få et overblik over sagens styrker og svagheder samt det forventede udfald af netop din sag. Dette kan være et vigtig redskab, såfremt du overvejer, om sagen skal eller bør forliges. Afhængigt af sagens karakter og omfang kan et forlig således være en fordelagtig tvistløsning, da en retssag ofte er en langvarig og dyr proces.

For private vil det ofte være muligt at opnå fri proces, offentlig retshjælp eller retshjælpsdækning via privattegnet hus- eller indboforsikring, således at gennemførelse af en retssag vil være uden udgifter eller med en mindre egenbetaling i form af retshjælpsforsikringens selvrisiko.

Hos Virtus Advokater får du et omkostningsbevidst overslag over, hvad din sag vil koste, herunder med hensyntagen til, om det er muligt at få dækket sagens udgifter helt eller delvist via fri proves eller retshjælpsforsikring.​