Klientinformation

Klientinformation

Information om virksomheden

​Advokatfirmaet Virtus ApS er et anpartsselskab. Ejerne er advokat Michael Schlichter og advokat Rasmus Agathon. Alle advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

Kontaktoplysninger:
​Virtus Advokater ApS
Gammel Kongevej 140A, 1.
1850 Frederiksberg C.

E-mail: info@virtuslaw.dk.
Tlf: +45 53 51 55 00
​CVR-nr.: 35204105

Forsikring:

​Advokatfirmaet Virtus ApS har tegnet professionel ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Virtus ApS, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Virtus ApS ansvarsforsikring er tegnet i:
​HDI-Gerling Forsikring
Indiakaj 6, 1.
2100 København Ø

Policenummer: 156-08654376-14008

Forretningsbetingelser:

​Vores forretningsbetingelser gælder i alle klientforhold, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Lovvalg og værneting:

​Enhver tvist mellem en klient og Advokatfirmaet Virtus ApS skal afgøres ved de danske domstole med Københavns Byret som værneting og efter dansk ret.

De advokatetiske regler Advokaterne hos Advokatfirmaet Virtus ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Få juridisk bistand

Befinder du dig i en situation, hvor du er i tvivl om eller ikke har det fulde overblik over, hvordan du bedst forholder dig, må du ikke tøve med at tage kontakt til os, hvilket eventuelt kan ske gennem udfyldelse af vores kontaktformular til højre.

Virtus Advokater vil efterfølgende vende retur med et tilbud om juridisk assistance, såfremt problemstillingen ligger indenfor et af vores mange kompetenceområder.