Konkurskarantæne

LOREM IPSUM

Konkurskarantæne

Hos Virtus advokater fører vi talrige sager om konkurskarantæne – og mange sager, hvor vi er advokater for sagsøgte ledelsesmedlemmer fra konkursramte selskaber. I mange sager er vores klient blevet frifundet, eller karantæneperioden er blevet kortere, end konkursboets kurator har krævet.

 

Hvis du er stævnet i en sag om konkurskarantæne, skal der reageres hurtigt over for retten, typisk inden for 14 dage efter du har modtaget stævningen – ellers risikerer du, at du bliver pålagt konkurskarantæne. Hvis man får konkurskarantæne, er man udelukket fra at deltage i ledelsen af en virksomhed med begrænset hæftelse (aktieselskaber, anpartsselskaber og partnerselskaber) i op til tre år.

 

Hos Virtus Advokater kan vi bistå dig i sagen og sørge for, at de relevante oplysninger og dokumenter bliver inddraget i sagen og sørge for at føre sagen, hvis den skal hovedforhandles i retten.

 

Hvis du vælger, at vi skal bistå dig i sagen, er der mulighed for, at en advokat fra vores kontor bliver beskikket for dig i sagen.  Staten vil herefter udlægge omkostninger for sagens førelse uanset om sagen vindes eller tabes. Skulle du dog tabe sagen, vil statskassen have krav på at få betalt såvel kurators salær som salær til din beskikkede advokat og opkræver denne betaling ved dig.

 

Kontakt vores kontor for en uforpligtende drøftelse af sagen.

'KonkurskaranTæ-ne kan undgås'

Virtus Advokater tilbyder en uforpligtende vurdering af din sag.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

'Vi hjælper med alle dele af din bolighandel...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.'

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Mød teamet bag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Få juridisk bistand

Befinder du dig i en situation, hvor du er i tvivl om eller ikke har det fulde overblik over, hvordan du bedst forholder dig, må du ikke tøve med at tage kontakt til os, hvilket eventuelt kan ske gennem udfyldelse af vores kontaktformular til højre.

Virtus Advokater vil efterfølgende vende retur med et tilbud om juridisk assistance, såfremt problemstillingen ligger indenfor et af vores mange kompetenceområder.