Reorganisation and bankruptcy

Virtus Advokater har en indgående praktisk erfaring med håndtering af rekonstruktioner samt afvikling af virksomheder under konkurs.

Lorem ipsum

Den afgørende forudsætning for at indlede rekonstruktions- eller konkursbehandling er, at virksomheden er insolvent, dvs. virksomheden kan ikke svare enhver sit efterhånden som fordringerne forfalder. Afhængigt af den konkrete virksomheds økonomiske situation vil det skulle vurderes, hvorvidt en rekonstruktion eller en konkurs er rette institut at anvende.

Rekonstruktionen tager gerne sit udgangspunkt i en kombination mellem økonomisk og selskabsretlig rådgivning. At rekonstruere din virksomhed betyder, at Virtus Advokater i samarbejde med dig, som virksomhedsejer, analyserer den økonomiske situation, og fastlægger de relevante optimerings- og/eller omstruktureringsprocesser, der skal til for at få din virksomheds økonomi på rette spor igen.

Når de økonomiske vanskeligheder viser sig afholder mange virksomheder sig fra at kontakte en advokat. Dette ofte ud fra betragtningen om, at virksomheden ikke har råd eller for den sags skyld tid til en dyr og langsommelig sagsbehandling hos advokat.

Hos Virtus Advokater tilbyder vi imidlertid et indledende møde, hvor vi i fællesskab afsøger mulighederne for netop din virksomheds overlevelse. Er der herefter perspektiver for din virksomheds fortsatte drift, er du hos Virtus Advokater herefter sikret en effektivt og omkostningsbevidst proces, hvor sagen behandles af advokater med specialistviden indenfor insolvensret og virksomhedsdrift.

'Undgå faldgruberne ved din bolighandel'

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Rekonstruktion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Konkurs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Rådgivning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

'Vi hjælper med alle dele af din bolighandel...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.'

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Mød teamet bag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Få juridisk bistand til din ejendomshandel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.