Property transactions/purchase of property

Have you read the fine print, and have you established a sufficient overview of the terms and conditions of the purchase agreement?

Property transactions/purchase of property

Otherwise, it is highly recommended to have a lawyer’s reservation added to the purchase agreement and let Virtus Law’s estate law professionals you in connection with the purchase of your dream home.

The estate law professionals of Virtus Law have many years of experience within property transactions, right of occupation, and tenancy agreements.

We help our clients with the purchase of their dream homes and guide them safely through the pitfalls of buying owner-occupied homes and cooperative homes.

Our estate law professionals prepare a clear overview of the essential terms and conditions that you as a buyer should be aware of.

Furthermore, Virtus Law guides you safely through the process regarding registration of the deed etc. and take care of the completion statement coordinating with the estate agent and bank involved in the transaction.

Virtus real estate lawyers offer a fixed price on real estate transactions, which is stated in our price overview.

Virtus Law are certified by Danske Boligadvokater (www.danskeboligadvokater.dk).

'Avoid the pitfalls of your property sale'

Virtus Advokater has handled several real estate and real estate transactions.

Koordinering

Vi løber din handel igennem fra A-Z og forestår i den forbindelse alt nødvendig korrespondance med ejendomsmægler/sælger samt de involverede banker og selvfølgelig dig.

Refusionsopgørelse

Vores bistand omfatter udarbejdelse af refusionsopgørelse eller gennemgang/godkendelse af sælgers repræsentants udkast hertil, idet vi således sikrer, at der sker korrekt periodisering af de til ejendommen påløbende omkostninger med overtagelsesdagen som relevant skæringsdato

Tinglysning af skøde

Når din handel berigtiges, vil vores sekretær, Annelise Pålsson, som har stor ekspertise i forhold til alt, hvad der hedder fast ejendom, agere tovholder, således der sker korrekt udarbejdelse og tinglysning af skødet.

'Vi hjælper med alle dele af din bolighandel...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.'

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Mød teamet bag

Du kan med nedenstående link sætte ansigt på vores medarbejdere og finde relevant kontaktinfo.

Get legal assistance for your real estate business

If you are in a situation where you are in doubt or do not have the full overview of how you best behave, do not hesitate to contact us, which may be done by filling out our contact form on the right.

Virtus Advokater will subsequently return with an offer of legal assistance if the issue falls within one of our many areas of competence.